Du är inbjuden!⭐

Här kan du anmäla dig för att spela i ett stängt WINNER TAKES IT ALL quiz som vi gör i samarbete med OnePlus.

måndag 12 oktober

20.30

Fyll i telefonnummer:

+46